Tahko nyt

Etsi & varaa › Aukioloajat › Live-kamera › Tapahtumat › Työpaikat › Uutiset ›

22°C

3/15

36/36

Zipline

Retkeily

sulje

Tahko nyt X
Tahkon keskustan uusi kaavaluonnos julki

Tahkon keskustan uusi kaavaluonnos julki

Kokonaisuudella rakennetaan ympärivuotisesti elävää ja monimuotoisia palveluita tarjoavaa tahkoa

Kuopion kaupungin, Osuuskauppa PeeÄssän ja PNT Real Estate Oy:n valmistelema Tahkon keskusta-alueen kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnosvaiheen esityksissä Tahkon keskusta-alueelle esitetään yli 30 000 k-m 2 täydennysrakentamista, joka koostuu matkailua palvelevasta hotelli-, liiketila- ja majoitusrakentamisesta sekä aluetta elävöittävästä ympärivuotisesta asuntorakentamisesta.

Uusi kaavaluonnos tulee kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn keskiviikkona 2.3.2022, jonka jälkeen luonnos asetetaan nähtäville.

Lopullista kaavaehdotukseen etenevää kokonaisuutta kehitetään vaihtoehdoista saatujen palautteiden perusteella. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2022–2023 vaihteessa. 

Tahkon kaavamuutos sai alkunsa vuonna 2019, kun Kuopion kaupunki, Osuuskauppa PeeÄssä ja PNT Real Estate Oy toteuttivat yhdessä yleissuunnitelman Tahkon keskusta-alueen kehittämisestä. 

Kaavaluonnoksissa täydennetään ja laajennetaan olemassa olevia palveluita, luodaan mahdollisuuksia kokonaan uusille palveluille, tiivistetään keskusta-aluetta, parannetaan liikkumisen reitistöjä ja tuodaan vesistö osaksi elämyksellistä keskustaa.

Luonnosvaiheen esityksissä on muun muassa kävelykatu ja 30 000 k-m 2  täydennysrakentamista.

Kokonaisuudella rakennetaan ympärivuotisesti elävää ja monimuotoisia palveluita tarjoavaa Tahkoa. Liikenneympäristöä muokataan matkailua paremmin palvelevaan suuntaan muun muassa Sääskiniementien osalta.

”On ollut hienoa olla mukana suunnittelemassa tulevaisuuden Tahkoa. Keskustan rakennusoikeuden kaavoituksessa on otettu hyvin huomioon tulevaisuuden tarpeet ja matkailun trendit. Kasvava kiinnostus Tahkoa kohtaan näkyy myös tulevan kevään varaustilanteessa ja odotammekin keväästä huikeaa kaupallista menestystä”, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Veden päälle rakentamista, satamasauna, liiketiloja.

Tahkon kasvutrendi on jatkunut jo useamman vuoden ajan, ja kaavaluonnokset huomioivat matkailukeskuksen tulevaisuuden tarpeita entistä paremmin asiakkaan näkökulmasta.

Digiyhteydet, reitistöt, liikenneyhteydet, laatu ja elämyksellisyys ovat kaavoituksen avainsanoja. 

”Innostus Tahkoa ja sen tulevaisuutta kohtaan on selvästi kasvussa ja yhteydenotot mm. investointimahdollisuuksiin liittyen ovat lisääntyneet jo ennen kaavaluonnoksen julkaisua. Tahkon uusi kaavaluonnos toisi alueelle kymmenien miljoonien investoinnit. Tahkon asema eteläisen Suomen merkittävimpänä matkailukeskuksena on hyvää vauhtia kasvamassa”, lisää Kuopion kaupungin yritysasiamies Unto Juutinen

Uusi kaava tukee myös Tahkon kestävän matkailun periaatteita ja korostaa puhtaan luonnon merkitystä osana ympärivuotista matkailua ja asumista.

”Tahkolla luonnonkaunis vesistö on keskustan välittömässä läheisyydessä ja se otetaan uudessa kaavassa osaksi monipuolistuvaa palvelutarjontaa. Tämä ja ympärivuotisuutemme erottaa meidät selkeästi monista matkailukeskuksista”, PNT Real Estate Oy:n Heppu Pentti lisää.  

Artikkelin kuvat: Arkkitehtitoimisto Suunnitteluhuone Oy

Löydä matkallesi

Majoitus

Aktiviteetit

Ajankohta

Ryhmän tyyppi

Majoitus

Aktiviteetit

Ajankohta

Ryhmän tyyppi