Tahko nyt

Etsi & varaa › Aukioloajat › Live-kamera › Tapahtumat › Työpaikat › Uutiset ›

15°C

0/15

36/36

Zipline

Retkeily

sulje

Tahko nyt X

Tahkon reitistö laajenee

  Salla Kotsalainen • 29 huhtikuun, 2020

Tahkolla käynnistyy uusi reitistöhanke

Tahkon upeat luontokohteet nousevat esille Tahkon Kyläyhdistyksen käynnistämässä, Tahkon Tähdet -työnimellä kulkevassa hankkeessa. Nyt käynnistyvän reitistöhankkeen tavoitteena on parantaa Tahkon retkeily- ja maastopyöräilymahdollisuuksia, sekä tarjota entistä monipuolisempia luontokokemuksia kaiken ikäisille kävijöille.

Nyt käynnistyvässä reitistöhankkeessa on kolme kärkeä, jotka toteutuvat vuosien 2020-2022 aikana. Alueelle rakennetaan uusi ja odotettu Mäkiaution rotkon reitti ja laavu, uusi ympärivuotinen maastopyöräilyreitti sekä parannetaan Huutavanholman lehtojensuojelualueen reittiä turvallisen kulkemisen sekä maaston suojelemisen vuoksi.

Hankkeen kokonaisuus on 173 000 euroa, joista 60% on EU-rahoitusta. Hankerahoituksen Tahkon Kyläyhdistys ry:lle on myöntänyt Kalakukko Leader.  Rahoituksen loppuosa jakautuu Kuopion Kaupungin (15%), Tahkon alueen yritysten (15% ) ja Tahkon Kyläyhdistyksen (10%) kesken. Tahkon alueen yrityksistä hankkeeseen ovat sitoutuneet muun muassa Break Sokos Hotel Tahko, Tahkonrinteet, PNT Active Oy sekä Keskusvaraamo TAHKOcom Oy.

”Tahkolla on upeita kohteita, jotka ovat olleet tietyllä tavalla piilossa. Hankkeen avulla saamme nostettua näiden paikkojen profiilia ja rakennettua niistä kaikkien helposti saavutettavia kohteita”, kertoo Tahkon Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Kari Heiskanen. ”Myös pyöräily on vahvasti suosiossa oleva laji ja uusi reitti tuo Tahkolle entistä enemmän ympärivuotisia mahdollisuuksia lajin harrastamiseen kauniin luonnon keskellä”, Heiskanen jatkaa.

Tahkolla ison osan vuodesta asuvan Heiskasen mukaan ihmiset hakevat vapaa-ajallaan luontokokemusten lisäksi paikallisuutta ja aitoutta. Kiireisen arjen vastapainoksi haetaan paikkoja, joissa voidaan rentoutua samalla omaa hyvinvointia ylläpitäen. Retkeilyreitit, luonnon nähtävyydet ja niiden ympärille rakennettavat palvelut palvelevat niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin.

”Tahkon alueen ylpeys ja suurin rikkaus eli luonto saadaan aistittavan lähelle ihmisiä. Tahkovuoren laelta avautuva upea järvimaisema yhdessä metsämaisemien kanssa ilmentää Suomen puhdasta luontoa parhaimmillaan, ympärivuotisesti”, kuvailee myös Break Sokos Hotel Tahkon Anna Hämäläinen. ”Mäkiaution rotkon kautta kulkevan uuden reitin myötä kävijöille avautuu täysin ennennäkemätön maisema Tahkon ylle”, Hämäläinen jatkaa innoissaan.

Mäkiaution rotkon kautta kulkeva reitti tuo kävijöille täysin uudenlaisen kokemuksen Tahkolta.

1. Mäkiaution rotko

Yksi Tahkon salatuista helmistä kunnostetaan nyt kaikkien käyttöön alueen luonnon muotoja ja esteitä mukaillen. Mäkiaution upea kallioinen rotko on muusta metsäluonnosta erottuva, kaunis geologinen esiintymä Panorama Bar & Cafén pohjoispuolella.

Hankkeessa Tahkolle muodostuu rotkon kautta kokonaan uusi luontoreitti, joka mahdollistaa turvallisen kulkemisen rotkon kohdalta ylös ja alas. Suunnitelmassa rotkon ylä- ja alaosaan rakennetaan portaita ja itse rotkon pohjalle, noin 150 metrin matkalle kestopuinen luontopolku, lepotasanteita unohtamatta. Rotkon huipulle avattavaan upeaan maisemaan rakennetaan samalla uusi laavu, joka palvelee rotkon kautta kävelevien lisäksi myös maastopyöräilijöitä sekä talvella myös kelkkailijoita. Mäkiaution rotkon alueen rakentaminen alkaa huhtikuussa 2020.

”Rotkon laavua päästään pystyttämään heti lumien sulettua, joten alustavan arvion mukaan se on valmis viimeistään juhannuksena. Itse rotkon kulkuväylien osalta valmista voisi olla kesä-heinäkuussa, riippuen projektin etenemisestä”, arvioi Kari Heiskanen aikatauluja.

Huutavanholman läpi laskeva puro ihastuttaa kaikenikäisiä kulkijoita.

2. Huutavanholman alue

Huutavanholman lehtojensuojelualue ja sen kautta kulkevat retkeilyreitit ovat erittäin suosittuja Tahkolla retkeilevien keskuudessa. Kasvilajistoltaan arvokasta luonnonsuojelualuetta halkoo Tahkomäen länsipuolelta lähtevä ja eteläpuolitse itään laskeva puro, jonka varressa on rehevää korpi- ja lehtokasvillisuutta. Alue on Natura 2000-kohde.

Alueen kautta kulkeva retkeilyreitti haarautuu etelään, ylös kohti Pehkubaaria sekä näköalatornia ja pohjoiseen kohti Kettukangasta sekä Nipasen vanhoja rinteitä. Moni retkeilijä lähteekin matkaan juuri Huutavanholman kautta.

Huutavanholman polun alkuosa on nykyisellään melko vaikeakulkuinen ja kivikkoinen. Puron varren ja kallioisen rotkon pohjalla kulkevan polun maasto on paikoin pahoin kulutta ja maaston kuluminen on nyt tarkoitus pysäyttää rakentamalla reitin pohjaksi pitkospuita, portaita ja tasanteita. Hankkeessa uusitaan samalla myös puron ylittävä vanha silta sekä linjataan Kettukankaan suuntaan lähtevän polun jyrkkä kohta uudelleen. Portaita ja tasanteita alueelle rakennetaan Tahkolahden suunnasta noin 180 metrin matkalle, Pehkun suuntaan noin 20 metrin matkalle ja Kettukankaan suuntaan noin 30 metrin matkalle. Huutavanholman alueen rakentaminen alkaa kesällä 2021.

Hankkeen valmistuttua Mäkiaution rotkon ja Huutavanholman kautta kulkeva reitti muodostaa hyvin monivivahteisen ja Tahkon upeimpia luontokohteita esittelevän 6,5 km mittaisen rengasreitin. Tahkon Tähtikierros -työnimellä kulkevan reitin varrelle osuu muun muassa luonnonsuojelualue, Tahkon näköalatorni, Järvi-Suomen mahtavat maisemat ja komeat kallioseinämät. Reitti on kuljettavissa myös lyhyempänä versiona vaikkapa Tahkon portaita hyödyntäen.

Moni suuntaa Tahkon reiteille Huutavanholman kautta.

3. Ympärivuotinen maastopyöräilyreitti

Kolmantena suurempana kokonaisuutena hankkeessa on uuden, noin 20 kilometrin mittaisen, ympärivuotisen maastopyöräilyreitin toteutus. Nykyisellään Tahkolla on kaksi virallista kesämaastopyöräilyyn sopivaa pidempää rengasreittiä, yhdeksän alamäkirataa sekä Tahko Safareiden ylläpitämä talvipyöräilyreitti.

Hankkeessa tästä talvipyöräilyreitistä tehdään polkumainen, läpi vuoden ajettava maastopyöräilyreitti, johon rakennetaan uusi yhteys Tahkolahdelta, Nallelaavun kautta poiketen. Itse rengasreitti sijoittuu Nipasen, Tarpisenmäen sekä Varpaisjärventien eteläpuolella olevan Hoikkamäen vaihteleviin savolaismaastoihin.

Tahkon maastopyöräilyolosuhteet paranevat entisestään.

Maastopyöräilyreitin parannustyöt ja uuden yhteyden rakentaminen käynnistyvät kesällä 2020, jolloin myös reitin lopulliset linjaukset varmistuvat.