b'MainosTORSTAI 20.6.2024GASellITISAc ellIOTBeSSVIIVIAhTIPeRJANTAI 21.6.2024GeTTOmASAcledOS SAVON SuuRIN JuhANNuS! IBeSANNI PORTION BOySmOuhOuSlAuANTAI 22.6.2024KuumAAKRIJlAuRI hAAVSexmANeARTTu WISKARIKARRI KOIRA mIRellAVARmISTA lIPPuSI AJOISSA OSOITTeeSTATAhKOJuhANNuS.FI'