REITTITIEDOT

REITTITIEDOTE ma 1.3.2021


Reitistä avoinna 102/102 km. Reittien hoito on aloitettu

Tahkolta Kuopioon päin on rakennettu uutta moottorikelkkaväylää syksyllä 2020. Rakennettu reitti on osa Annamarintie-Rahasjoki välistä reittiyhteyttä. Rakennetun reitin pituus on noin 16 km välillä Pieni-Tarpinen-Sänkimäki. Osa reitistä on toteutettu tässä vaiheessa maanomistajasopimuksin kelkkaurana.  Virallinen Annamarintie-Rahasjoki reitti päättyy Annamarintien ylityksen jälkeen tien eteläpuolella. Reitin päättyminen on merkitty maastoon maastoliikennemerkillä ”Virallinen reitti päättyy”. Reitiltä on kuitenkin olemassa väliaikainen urayhteys Pajulahden huoltoasemalle. Ura on toteutettu Lumi-Savon kelkkailijoiden sekä alueen maanomistajien kanssa yhteistyössä. Ura on virallista reittiä kapeampi väylä ja sen kunnossapito toteutetaan kevyemmin virallisiin Tahkon reitteihin verrattuna. Ura mukailee suurimmaksi osaksi alueelle laadittua Annamarintie-Suuri-Pieksä -reittisuunnitelmaa ja uraa voi käyttää toistaiseksi. Annamarintie-Suuri-Pieksä -reittisuunnitelmaa koskevaan reittisuunnitelmapäätökseen on haettu muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta ja asian käsittely on vielä kesken. 


Jääosuuksilla on paikoin runsaasti vettä.


Kelkkailijoiden tulee noudattaa maastossa olevia merkintöjä ja pysyä ehdottomasti merkityillä reiteillä ja urilla. Moottorikelkalla ei saa ajaa maastossa kuivalla maalla ilman maanomistajan tai haltijan lupaa (Maastoliikennelaki 4 §).


Kelkkareitit jäällä on merkattu rukseilla, jäällä olevat aurausviitat ovat latujen merkkejä.


Tämä tiedote päivitetään tilanteen muututtua.


Reittien suunnittelu: suunnitteluinsinööri Anna-Liisa Koponen, puh. 044 718 5055, anna-liisa.koponen@kuopio.fi
K
unnossapito: Aki Savolainen 050 5644990
Lisätietoja: www.tahkonreittipooli.fi


 


 


 


Tutustu Tahkon kelkkareitistöön 2018, (pdf) >>


Säännöllisen hoidon piirissä olevat lähireitit:Pituus kmTilanneLisätieto
ST1 Sydänmaa-Nilsiä-Tahko (sisältää 4 km jääosuuden Nilsiän keskustan jälkeen)29 kmAVOINNA  
Rahasmäki-Lapinlahden/Varpaisjärven raja3 kmAVOINNA  
Nipasenmäki-Safaritalo-Simunalahti3 kmAVOINNA  
Safaritalo-Simunalahti-Sieraniemi-puhdistamo (sisältää jääosuuden)4 kmAVOINNA  
Simunalahti-Tahko jääreitti10 kmAVOINNA  
ST1 Sydänmaa-Haluna-Pieksänranta11 kmAVOINNA  
Tahko-Rautavaaran raja18 kmAVOINNA  
Pisto Tahkon jääreitiltä Tahkon kylmäasema Seolle1 kmAVOINNA  
Simola-Nilsiän keskusta (sisältää jääosuuden)3 kmAVOINNA  
Pehkubaarin pisto3 kmAVOINNA  
Panorama Baarin pisto1 kmAVOINNA  
Pieni-Tarpinen - Sänkimäki (uusi reitti)16 kmAVOINNA