Kestävän matkailun edistämistyö alkaa Tahkolla

Tahkon toimijat aloittavat kestävän matkailun tavoitteiden määrittämisen kesän ja alkusyksyn aikana. Tavoitteena on määritellä Tahkon tahtotila kestävän matkailun edistämiseksi ja sitouttaa mahdollisimman moni alueen keskeinen toimija mukaan tavoitteeseen. Työ auttaa Tahkon aluetta profiloitumaan kestävää matkailua edistävänä, vetovoimaisena ja kansainvälisenä kohteena.

 

Tavoitteet määritellään yhteistyössä Tahkon keskeisten toimijoiden, kuten yrittäjien ja yhteisöjen, kanssa. Määritelmätyössä tarkastellaan Tahkon alueen nykytilannetta kestävän matkailun näkökulmasta ja valitaan kehittämiskohteet.

 

  • Kestävän matkailun kehittäminen Tahkolla on erittäin tärkeää, ja on hyvä saada niin kaupunki kuin yksityiset toimijat mukaan tekemään Tahkosta kestävään matkailuun profiloitunut matkailukeskus. Nykypäivän matkailijat ovat hyvin tietoisia ympäristöasioista ja vaativat näiden asioiden huomioimista myös matkailukeskuksilta. Tahkolla etenkin jätehuollon ja julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen ovat olleet viime aikoina puhuttaneita aiheita, kertoo TAHKOcom Oy:n varatoimitusjohtaja Isa-Maria Kuosmanen.

 

Kuopion tavoitteena on olla hyvän elämän pääkaupunki ja resurssiviisas kiertotalouden edelläkävijä.

 

  • Kuopion resurssiviisausohjelman yksi tavoitteista on, että Kuopio on kansainvälisesti tunnettu kestävän luontomatkailun kaupunki. Tahkon kestävän matkailun kehittäminen on yksi askel kohti tätä tavoitetta, kertoo ympäristöjohtaja Tanja Leppänen.

 

Työn toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa. Työ on myös osa ”Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa – KierRe-hanketta”, jonka yhtenä toteuttajana Kuopion kaupunki on. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR 75 %)Lisätietoja:

Projektivastaava Minna Kuuluvainen
puh. 044 718 2148, etunimi.sukunimi@kuopio.fi

 

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa – KierRe-hanke, Kuopion kaupunki

 

 

 

Uutinen lisätty: 25.06.2019