Tahkolle suunnitellaan kävelykeskustaa, rantarakentamista ja uusia palveluita

Tahkon keskustan kehittämissuunnitelmissa esitetään Tahkolle kävelykeskustaa, uusia liiketiloja, rantabulevardia sekä rantarakentamista, jopa rantasaunaa. Toteutuessaan esimerkiksi rantabulevardi yhdistäisi Tahkon keskustan saumattomasti Tahkolahteen ja autoliikenne siirtyisi kiertämään kävelykeskustan Keitaankadun kautta. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan keskusta-alueen entistä parempi yhteys Tahkon reitistöihin. Suunnitelmista voi antaa palautetta kesäkuun ajan.

Kuopion kaupunki teetti kaksi ideasuunnitelmaa Tahkon keskustan kehittämiseksi kevään 2019 aikana. Ideasuunnitelmat ovat osa Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittämishanketta.

Suunnitelmien pohjalta Tahkolle luotaisiin uusia liiketiloja, toimiva kylämäinen kävelykeskusta sekä uutta rantarakentamista ja uusia sisältöpalveluita. Suunnitelmat mahdollistavat myös esimerkiksi uusien kaupan alan toimijoiden tulemisen keskusta-alueelle, ranta-aukion ja maauimalan & saunamaailman rakentamisen, kylpylän laajennuksen sekä gondolihissin rakentamisen alueelle. Myös mahdollinen lisämajoituksen tarve sekä uusi venesatama ja ranta-aukio on huomioitu suunni-telmissa.

"Suunniteltu Tahkon uusi keskusta tulee olemaan paras paikka uusille majoitus- ja palveluinvestoinneille. Tavoitteena on ollut saada aikaan kompakti kokonaisuus, joka on toteutettavissa vaiheittain niin maanomistajien itsensä kuin myös muiden sijoittajien toimesta", toteaa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Yksi Tahkon keskustan maanomistajista on PNT Real Estate Oy, jonka hallituksen puheenjohtajan Heppu Pentin mielestä Tahkolahden rantarakentaminen tarjoaa selkeän erottautumiskeinon muihin vastaaviin vapaa-ajan- ja matkailukeskuksiin verrattuna.

Autoliikenteen siirtyminen Sääskiniementieltä Keitaankadulle keskustaa kiertävälle reitille mahdollistaa suunnitelmissa olevan kylämäisen kävelykeskusta-alueen. Lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä alueen ympärivuotinen huolto- ja joukkoliikenne on otettu suunnitelmissa huomioon.

Kehittämishanke etenee yleissuunnitelmal

Kuopion kaupunki teetti kaksi ideasuunnitelmaa Tahkon keskustan kehittämiseksi kevään 2019 aikana. Ideasuunnitelmat ovat osa Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittämishanketta.

Suunnitelmien pohjalta Tahkolle luotaisiin uusia liiketiloja, toimiva kylämäinen kävelykeskusta sekä uutta rantarakentamista ja uusia sisältöpalveluita. Suunnitelmat mahdollistavat myös esimerkiksi uusien kaupan alan toimijoiden tulemisen keskusta-alueelle, ranta-aukion ja maauimalan & saunamaailman rakentamisen, kylpylän laajennuksen sekä gondolihissin rakentamisen alueelle. Myös mahdollinen lisämajoituksen tarve sekä uusi venesatama ja ranta-aukio on huomioitu suunni-telmissa.

"Suunniteltu Tahkon uusi keskusta tulee olemaan paras paikka uusille majoitus- ja palveluinvestoinneille. Tavoitteena on ollut saada aikaan kompakti kokonaisuus, joka on toteutettavissa vaiheittain niin maanomistajien itsensä kuin myös muiden sijoittajien toimesta", toteaa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Yksi Tahkon keskustan maanomistajista on PNT Real Estate Oy, jonka hallituksen puheenjohtajan Heppu Pentin mielestä Tahkolahden rantarakentaminen tarjoaa selkeän erottautumiskeinon muihin vastaaviin vapaa-ajan- ja matkailukeskuksiin verrattuna.

Autoliikenteen siirtyminen Sääskiniementieltä Keitaankadulle keskustaa kiertävälle reitille mahdollistaa suunnitelmissa olevan kylämäisen kävelykeskusta-alueen. Lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä alueen ympärivuotinen huolto- ja joukkoliikenne on otettu suunnitelmissa huomioon.

Kehittämishanke etenee yleissuunnitelmaluonnosten julkistamisella ja palautteen keruulla. Voit tutustua arkkitehtitoimisto Inaron ja FCG arkkitehtien tekemiin suunnitelmiin ja kommentoida niitä osoitteessa: www.kuopio.fi/tahkon-keskustan-kehittaminen. Sivustolla on nähtävillä myös suunnitelmien pohjalta mallinnettua videokuvaa sekä hankkeen alkuvaiheen taustaselvitykset.

Luonnoksista saadut kommentit ja palautteet sekä kaupungin tavoitteet Tahkon kehittämiseksi huomioidaan lopullisen yleissuunnitelman laadinnassa. Syksyn 2019 kuluessa laaditaan myös selvitykset yleissuunnitelman melu- ja tuulisuusympäristöstä sekä kunnallistekniikasta. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Yleissuunnitelma tehdään alueen asemakaavoituksen pohjaksi.

uonnosten julkistamisella ja palautteen keruulla. Voit tutustua arkkitehtitoimisto Inaron ja FCG arkkitehtien tekemiin suunnitelmiin ja kommentoida niitä osoitteessa: www.kuopio.fi/tahkon-keskustan-kehittaminen. Sivustolla on nähtävillä myös suunnitelmien pohjalta mallinnettua videokuvaa sekä hankkeen alkuvaiheen taustaselvitykset.

Luonnoksista saadut kommentit ja palautteet sekä kaupungin tavoitteet Tahkon kehittämiseksi huomioidaan lopullisen yleissuunnitelman laadinnassa. Syksyn 2019 kuluessa laaditaan myös selvitykset yleissuunnitelman melu- ja tuulisuusympäristöstä sekä kunnallistekniikasta. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Yleissuunnitelma tehdään alueen asemakaavoituksen pohjaksi.

Uutinen lisätty: 03.06.2019