Tahko Action Plan julkistettiin tänään

Suunnitelman pääpaino on lumettoman ajan aktiviteettien kehittämisessä, kuten maastopyöräilyssä ja retkeilyssä.

Tahko Action Plan on Tahkon nykyisten toimijoiden valmistelema tiivis suunnitelma, johon on hahmoteltu näköpiirissä olevat kehittämiskohteet ja sisältöinvestoinnit vuoteen 2022 mennessä. Juuri valmistuneeseen suunnitelmaan on kirjattu erityisesti niitä suuntaviivoja, joilla lähitulevaisuudessa kehitetään jo olemassa olevaa ympärivuotista tarjontaa.

Tahko Action Plan -suunnitelmaan on listattu investointeja aktiviteetteihin ja muihin sisältöihin 17,85 miljoonan euron ja muihin tukeviin infrahankkeisiin 12,1 miljoonan euron edestä seuraavien vuosien aikana, vuoteen 2022 mennessä.

”Tahkolla on yrityksillä menossa paljon suunniteltuja kehittämiskohteita ja investointeja, mutta yritysten keskinäinen tieto eri hankkeista oli heikkoa. Halusimme tuoda kaikki suunnitelmat yhteen ja etsiä sellaisia asioita, jotka hyödyntäisivät mahdollisimman laajasti kaikkia toimijoita”, perustelee Kuopion vt elinkeinojohtaja Unto Juutinen Tahko Action Planin tarvetta. ”Jo pelkkä selvitysvaihe on saanut yritykset käymään keskenään läpi suunnitelmia ja investointikohteiden koordinointi on tiivistynyt. Nyt yrityksien yhteinen tahtotila on ohjaamassa toimintoja”, Juutinen jatkaa.

Koko prosessin selkeänä ohjenuorana on ollut liiketoiminnan kehittäminen.

” Olemme Tahkolla vuosien varrella erinäisissä yhteyksissä todenneet sen, että alue kiinnostaa matkaajia ja myös investoreita. Esimerkiksi vuoden 2010 jälkeen on Tahkolle investoitu yli 10 miljoonaa euroa. Nyt valmistunut Action Plan -työ uusine selvitettyine vetovoimatekijöineen valaa uskoa tulevaisuuteen jo alueella toimivien yritysten vahvasta tahtotilasta kehittää alueesta aidosti ympärivuotinen keskus”, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja ja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen.

Tahkolla jo aiemmin aloitettu tapahtumien kehittämistyö mahdollistaa suurtapahtumien järjestämisen entistä helpommin. Tahkon keskustaan on rakennettu erillinen Tahko Event Park ja tehtävään on palkattu tapahtumien kehityspäällikkö.

”Pääsemme tulevina kuukausinakin viestimään jälleen uusista tapahtuma-avauksista Tahkolle. Tahko selkeästi kiinnostaa kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumajärjestäjiä tapahtumien pitopaikkana. Liikkumista ja aktiivisuuutta lisäävien tapahtumien rinnalle odotan paljon nyt Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustamalta Kuopio Convention Bureau Oy:ltä nimenomaan korkean profiilin osaamis- ja yritystapahtumien saralla”, summaa Tahkon tapahtumien kehityspäällikkö Karolina Huuhtanen.

Yhtenä Suomen suurimmista laskettelukeskuksista tunnettu Tahko jatkaa kehittymistään myös rinnealueen osalta, joihin on lähivuosina tarkoitus investoida noin 10 miljoonaa euroa. Tahko Action Planin mukaisesti Tahkon luonnetta tullaan painottamaan enemmän nimenomaan ympärivuotisena matkailukeskuksena.

TAHKO ACTION PLAN PAINOTTAA ERITYISESTI RETKEILYN JA MAASTOPYÖRÄILYN KEHITTÄMISTÄ

Tahkon lähitulevaisuudessa tullaan panostamaan erityisesti kahteen suuria ihmismääriä liikuttaviin aktiviteetteihin, kuten retkeilyyn ja maastopyöräilyyn. Retkeilyn suosio on yleisesti kasvanut vuosi vuodelta ja tähän liittyen Tahkolla on jo aiemmin lähtenyt liikkelle erillinen retkeilyreittien kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Tahkon Kyläyhdistys.

”Haluamme tuoda Tahkoa ympäröivän upean luonnon kaikkien tavoitettavaksi ja siksi olemme nyt laittamassa reitit, taukopaikat ja opasteet nykyajan vaatimusten tasolle”, toteaa Tahkon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heiskanen. Hankkeen puitteissa mm. kaikki Tahkon retkeilyreitit käytiin läpi ja merkittiin uudelleen jo viime kesän aikana.

Totetuttamispäätöksen ovat lisäksi saaneet jo Suomen pisimmät portaat sekä vaijeriliuku Tahkolahden yli. Nämä molemmat tuovat varmasti lisää mielenkiintoa kaikenlaiseen retkeilyyn Tahkolla.

Maastopyöräilyn suhteen Tahkon tavoitteena on kasvaa Suomen johtavaksi Bike Park -keskukseksi. Vuosittaisten maastopyöräilytapahtumien, kuten esimerkiksi Tahko MTB:n sekä erilaisten alamäkiajokisojen johdosta Tahkolla on jo ennestään vahvat perinteet maastopyöräilyn saralla. Lisäksi Savo MTB ry on toteuttanut Tahkolle eritasoisia alamäkipyöräilyratoja. Nyt tätä kokonaisuutta on tarkoitus kehittää mm. Tahkon Kyläyhdistyksen hankkeessa, jossa uusia maastoreittejä voidaan merkata harrastajien reiteiksi. Myös vuokraustoimintaa tullaan laajentamaan ja alueelle rakennetaan pyörien pesupaikkoja sekä Pump track.

”Me olemme erittäin motivoituneita kehittämään maastopyöräilymahdollisuuksia Tahkolla, koska näemme pyöräilyn eräänä megatrendeistä. Olemme hankkimassa vuokrakäyttöön uusia sähköavusteisia leveärenkaisia maastopyöriä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa maastopyöräilyä. Uskon tulevaisuudessa pyöräilyn avaavan runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia perinteisten moottorisoitujen tai muiden aktiviteettien rinnalle”, avaa Tahko Safareiden omistaja Arto Jauhiainen suunnitelmiaan.

KAKSI MEGALUOKAN HANKETTA JO LIIKKEELLÄ

Tahkolla on jo aiemmin lähtenyt liikkeelle kaksi erillistä megahanketta. Toinen hankkeista on Tahkon varmasti tunnetuimman ideanikkarin Matti Kuosmasen visio Tahko365 ja toinen puolestaan Janne Ruotsalaisen kallioon louhittava jäähalli majoituskokonaisuuksineen. Nämä molemmat megaluokan hankkeet ovat tällähetkellä rahoituksen etsintävaiheessa.

KANSAINVÄLISTYMISEN KATSEITA AASIAN SUUNTAAN

Tahkolla on, yllättävää kyllä, ollut kokoluokassaan pieni ulkomaalaistten matkailijoiden osuus jota lähdetään nyt kasvattamaan.

”Ulkomaalaismatkailu Tahkolle on pääasiassa ollut venäläismatkailijoiden varassa. Viimevuosien kuohunta on osoittanut, kuinka vaarallista on olla yhden kortin varassa, kun venäläismatkailun tiputus leikkasi nopeasti ulkomaalaismatkailijoiden määrää Tahkolla. Tämän johdosta haluamme laajentaa markkinoita ja yhtenä suuntana tutkimme Aasian kasvavia markkinoita”, summaa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n puheenjohtaja Ville Puustinen. ”Meillä on parhaillaan käynnistymässä hanke, jonka avulla keskitymme kehittämään oikeanlaisia tuotteita Aasian markkinoille sekä hiomme myyntiketjua oikeanlaiseen iskuun”, Puustinen jatkaa.

Hanke tullaan nyt viemään käytäntöön Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimesta ja ensimmäiset toimenpiteet aloitetaan jo vuoden 2017 aikana. joista toinen tiivistyy kallioon louhittavan jäähallin ja siihen liittyvän majoituskokonaisuuden ympärille

Uutinen lisätty: 15.12.2016