Mieletön mystinen metsäseikkailu

Pe 19.10.2018Break Sokos Hotel Tahko

o­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen näytelmä ys­tä­vyy­des­tä ja siitä miten, ilon ja nau­run avul­la voi­daan sel­vit­tää vai­keu­det. Esi­tyk­sen kesto on noin 30 min, hinta 5€/hlö (alle 4-v. ilmaiseksi)

MIE­LE­TÖN MYS­TI­NEN MET­SÄ­SEIK­KAI­LU

"On aivan ta­val­li­nen päivä Mie­let­tö­mäs­sä Mys­ti­ses­sä Met­säs­sä, kun Tök­ky­rä löy­tää knöl­lin­ha­ku­reis­sul­taan jo­tain, joka tekee päi­väs­tä kaik­kea muuta kuin ta­val­li­sen. Yh­des­sä ys­tä­vän­sä Naa­va­kai­sen kans­sa he läh­te­vät hur­jaan seik­kai­luun, jonka pää­mää­rä­nä on py­säyt­tää Mäl­sä­met­säs­sä asu­van il­keän Mah­ti­mö­rön ai­keet ja pe­las­taa Mys­ti­nen Metsä. Seik­kai­lu vie hei­dät kohti Kiuk­ku­kal­lio­ta ja sel­vi­täk­seen kai­kis­ta mat­kan var­rel­la tu­le­vis­ta haas­teis­ta, he tar­vit­se­vat juuri siun apua­si. Syök­sy mu­kaan seik­kai­luun!"

Mie­le­tön Mys­ti­nen Met­sä­seik­kai­lu on vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen ta­ri­na ys­tä­vyy­des­tä ja siitä miten, ilon ja nau­run avul­la voi­daan sel­vit­tää vai­keu­det. Esi­tyk­sen kesto on noin 30 min ja si­säl­tää osal­lis­ta­vaa draa­maa ja musiik­kia. Esi­tyk­ses­sä käy­tet­ty musiik­ki on itse sä­vel­let­ty ja sa­noi­tet­tu. Musii­kin tuot­ta­mi­seen käy­te­tään
eri­lai­sia soit­ti­mia, joita lap­sil­la on myös mah­dol­li­suus pääs­tä esi­tyk­sen jäl­keen ko­kei­le­maan.

Esi­tys sopii kai­ke­ni­käi­sil­le. Ter­ve­tu­loa!


Esi­ty­sa­jat: 17.10., 18.10., 19.10., 20.10. klo 15:00


Liput myyn­nis­sä Break Sokos Hotel Tah­kon vas­taa­no­tos­ta.
Liput 5 €/hlö (alle 4-vuo­ti­aat il­mai­sek­si)


Li­sä­tie­toa:
Break Sokos Hotel Tahko
Sääs­ki­nie­men­tie 560, 73310 Tah­ko­vuo­ri
010 762 9550
recep­tion.tahkovuori@sokoshotels.fiLisätietoja: https://www.facebook.com/events/254060395431148/

Muita lähiajan tapahtumia

Pe 19.10 09:00 - 17:00 FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
Liepuska Pop Up Tahko Spalla avoinna
Lumiliukumäki
Ohjattu porraskävely 7-12 vuotiaille lapsille
Ohjattu porrastreeni aikuisille (keskivaikea)
OMATOIMINEN FARMIKIERROS
SuperCorner sisäaktiviteettipuisto. Liikunnan riemua kaiken ikäisille!
Wilhelm Tell Tahko Farmilla
La 20.10 14:00 - 17:00FARMIN KESÄSEIKKAILU 3-5 tunnin ohjelma
FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
Mieletön mystinen metsäseikkailu
OMATOIMINEN FARMIKIERROS
Savon Kovimmat ysäribileet
Savon kovimmat ysäribileet ja Tahkon Vuorijuoksu-jatkot Piazzalla!
Seikkailupäivä SuperCornerissa
SuperCorner sisäaktiviteettipuisto. Liikunnan riemua kaiken ikäisille!
Tahko Vuorijuoksu
Wilhelm Tell Tahko Farmilla
Su 21.10 10:00 - 12:00 FARMIN SUNNUNTAI klo 10-12
FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
Miesten 2-sarjan lentopallo-ottelu: NiNu-Kuohu
Ma 22.10 09:00 - 17:00 FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
OMATOIMINEN FARMIKIERROS
Ti 23.10 09:00 - 17:00 FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
OMATOIMINEN FARMIKIERROS
Perheaamu perheen pienimmille
Satutunti
Ke 24.10 09:00 - 17:00 FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
Nilsiän syysmarkkinat
OMATOIMINEN FARMIKIERROS
To 25.10 09:00 - 17:00 FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
Illuusioteatteri Taikavuoren taikanäytös: Tuhat ja yksi ihmettä
Miesten 2-divisioonan salibandyottelu: Apassit-VehVe (Kuopio)
OMATOIMINEN FARMIKIERROS
Pe 26.10 09:00 - 17:00 FARMIN TALUTUSRATSASTUS JA HEVOSSAFARIT
OMATOIMINEN FARMIKIERROS
Scroll to Top